Beelden op de Berg #11: Zomersneeuw

Sinds 1976 wordt iedere vier tot vijf jaar in het unieke Belmonte Arboretum in Wageningen een grote buitententoonstelling ‘Beelden op de Berg’ georganiseerd, steeds met een nieuw thema.

Toen we beslisten een 11e aflevering van Beelden op de Berg te gaan organiseren, was het jaar meteen duidelijk. Wat lag er meer voor de hand dan het samen te laten vallen met het 100-jarig bestaan van Wageningen Universiteit in 2018.

Ook het thema ‘Eeuwige verjonging’ kwam al snel opborrelen. Want is het immers niet de eeuwige uitdaging van kunst én wetenschap om steeds weer te vernieuwen en zich te blijven verjongen. Met als tegenhanger dat veroudering en verval daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Freelance curator en kunsthistorica Flos Wildschut uit Rotterdam is uitgenodigd om op grond van het thema een concept te ontwikkelen, dat zij de poëtische titel ‘Zomersneeuw’ gaf.

In lijn met dit thema maken we een programma met twee onderdelen. We hebben een Belmonte-toonstelling van juni tot september met elf kunstenaars, in verschillende stadia van hun carrière. Daaraan voorafgaand organiseren we van maart tot juni een Campus-programma met lezingen, films en performances op de WUR-Campus en een serie educatieve activiteiten voor primair en voortgezet onderwijs, waarvan de laatste in een unieke combinatie met ouderen.

In diezelfde periode zullen op de WUR-campus drie kunstenaars - volgens het concept Artist in Residence - samen met studenten en wetenschappers gaan werken aan de relatie tussen kunst en wetenschap. 

Kortom we willen een tentoonstelling maken die midden in de samenleving staat, met jong en oud, met educatie en wetenschap en op ’de berg’, de stad en de campus. 

Op dit moment zitten we in de fase van fondsenwerving. Wordt vervolgd! 

 

Herman Eijsackers

 Voorzitter Stichting Beelden op de Berg