Hoeveel tijd kost de organisatie van BoB 11 eigenlijk

Regelmatig krijg ik de vraag: ”Hoeveel tijd kost de organisatie van zo’n tentoonstelling nu, hoe lang ben je daarmee bezig?” 

Meestal antwoord ik: ”Een paar jaar”, maar laatst constateerde ik dat de organisatie van BoB11 in feite al begon op 4 augustus 2013 – zo’n viereneenhalf jaar voor de opening van BoB11 in maart 2018. We evalueerden toen de voorafgaande tentoonstelling  (BoB10) en constateerden dat voor de volgende BoB onder andere het bestuur zou moeten worden uitgebreid. 

De maanden daarna werden besteed aan het zoeken van nieuwe bestuursleden. Secretaris Koen Verhoeff en penningmeester Leo de Windt hadden, na vele jaren, afscheid genomen. Bovendien wilden we versterking binnen het bestuur vanuit de kunsthoek, voor het opbouwwerk en voor de vrijwilligers. Een hele klus, maar het resultaat is een fantastisch team, zie voor de namen elders op deze website.

Het eerste echte document verscheen op 14 februari 2014: “Organisatie van 11e tentoonstelling Beelden op de Berg mede in het kader van het honderdjarig bestaan van Wageningen Universiteit”. Daarmee lag ook het te kiezen thema al enigszins voor de hand; al is er nog stevig gediscussieerd of dat nu ‘Eeuwige verjonging’ of ‘Eeuwig jong’ zou moeten zijn. Half juni was dit uitgewerkt tot “Globale opzet en planning activiteiten 11e editie Beelden op de Berg (BoB11, 2018) met daarin per jaar welke activiteiten er ontplooid en afgerond zouden zijn en welke bestuursleden verantwoordelijk waren. Half augustus kwam daar een eerste begrotingsopzet bij.

Met deze stukken in de hand gingen we het gesprek met onze Commissie van Advies aan. Dat leverde boeiende discussies, een aangepaste opzet voor de tentoonstelling en een boeiende zoektocht naar een curator op. Na de nodige discussies en verschillende boeiende gesprekken werd dat Flos Wildschut, een zeer gelukkige keuze, want kijk maar naar het prachtige bidbook onlangs verscheen. 

Zij ging met onze globale plannen aan de slag en ontwikkelde daaruit een prachtig tentoonstellingsthema met de poëtische naam “Zomersneeuw” en met een elftal kunstenaars die, zo verwchten we, tot zinnenprikkelende werken komen. En dit in een programma dat van maart tot juni 2018 op de Campus van de WUR zal plaatsvinden (met Studium Generale, Impulse en de stuurgroep 100 jaar WUR) en van juni tot september in het Arboretum Belmonte. Bovendien ontwikkelde zij met bestuurslid Els Otten een fantastisch educatietraject samen met ’t venster en Cultuurmaatschappij Oost. Allemaal veelbelovende ontwikkelingen, nu de daarvoor de benodigde fondsen nog zien te verwerven.

 

Een daarmee belanden we in de volgende fase: het aanvragen van de benodigde fondsen, een complexe en tijdrovende papieren klus. Momenteel lopen een aantal aanvragen waarover we de komende maanden uitsluitsel krijgen. Spannend en uitdagend, want dan weten we of we al dit moois ook echt waar kunnen gaan maken.

 

Herman Eijsackers

 

 


Reactie schrijven

Commentaren: 0