Warm

Op de warmste vrijdagmiddag van het jaar bemande ik als invaller de receptie. In de schaduw en met een windje was het prima uit te houden. Het bezoek was mager, al blijven de contacten boeien. Een vrouw die ooit bij BoB 8 geholpen had, kwam weer eens een kijkje nemen.

Door die rust ben je ook meer gespitst op geluiden. En Metetophone kwam –ondanks het volume op de laagste stand -  toch wel heel nadrukkelijk door, zeker als met dit monotone weer de variatie beperkt is. Dan gaat voortdurend “I, I, I, I, I” toch wel vervelen. De verklaring werd duidelijk toen de luidsprekers werden opgeruimd. Drie daarvan stonden verkeerd om gemonteerd, richting Paviljoen. Geen wonder dat het zo goed ‘door’ kwam. (HE)