Campusprogramma

In samenwerking met Wageningen University & Research en in overleg met het organisatiecomité van het 100-jarig jubileum zal voor de periode van 9 maart (start van het 100-jarig jubileum) tot 16 juni (opening Beelden op de Berg 11: Zomersneeuw in Belmonte Arboretum) een uitgebreid voorprogramma worden ontwikkeld als voorbereiding op de tentoonstelling en verdieping van de thematiek.

Waar in de tentoonstelling het thema ‘eeuwige verjonging’ op een vooral beeldende en filosofische manier wordt benaderd, zal in het voorprogramma nadrukkelijk de relatie met maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken worden gezocht. 

 

Een belangrijk onderdeel van het voorprogramma op de campus vormt een Artist in Residence. Dit programma wordt in nauwe samenwerking met Wageningen University & Research ontwikkeld. Anne Geene en William -Engelen worden in staat gesteld gedurende zes weken hun artistieke onderzoek te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek, samenwerking aan te gaan met studenten en/of medewerkers van de universiteit en hun werk onder de aandacht te brengen van een nieuw publiek. Zij zullen tussentijds hun bevindingen delen met het publiek in de vorm van presentaties, lezingen, performances, workshops of kleine exposities.

 

Het thema ‘eeuwige verjonging’ en het onderzoek van de residerende kunstenaars vormen bovendien het uitgangspunt voor een reeks van gevarieerde bijeenkomsten die het Studium Generale en Impulse in samenwerking met Stichting Beelden op de Berg op de campus organiseren. Hierin zal het thema vanuit telkens een ander perspectief worden benaderd. De bijeenkomsten worden gekoppeld aan de residerende kunstenaars. Zij hebben niet alleen de mogelijkheid om hun onderzoek (tussentijds) te presenteren, maar krijgen ook een belangrijke rol in de programmering van deze bijeenkomsten.