Forever Young Curators

Forever Young, een curators project met tentoonstelling

‘Jong is de norm’, vertelt een oudere man in een film van Melanie Bonajo. Is dat zo? Waarom? En hoe kijken jongeren daar tegenaan? Jong en oud komen elkaar maar weinig tegen in onze maatschappij. Er is natuurlijk de grootouder-kleinkindrelatie, maar daarbuiten bestaat over het algemeen (te) weinig uitwisseling.


Jammer, vinden leerlingen van het Pantarijn en ouderen met dementie van het Odensehuis. Zij willen elkaar graag ontmoeten en gaan gedurende drie maanden een samenwerking aan. Elkaar leren kennen door samen iets te doen. Kunst is daarbij de inzet, een middel om met elkaar in gesprek te raken én om het publiek deelgenoot te maken van hun bevindingen. Het resultaat van de samenwerking is namelijk een tentoonstelling rondom het thema ‘Eeuwige verjonging’.

Met dit thema wordt aangesloten bij de tentoonstelling ‘Zomersneeuw’ van Beelden op de Berg. De tentoonstelling die voortkomt uit het Curators project kan gezien worden als een dependance. Een kleiner broertje of zusje van ‘Zomersneeuw’, gestoeld op persoonlijke ervaringen. De deelnemende jongeren en ouderen maken samen keuzes en vertellen daarmee hun verhaal. De binding van de deelnemers met hun eigen tentoonstelling, maar ook met ‘Zomersneeuw’, maakt hen ambassadeurs voor Beelden op de Berg.

Het project biedt daarmee de uitgelezen kans om duurzame ontmoetingen tot stand te laten komen. Tussen jong en oud; tussen Beelden op de Berg, Het Pantarijn en het Odensehuis; tussen deze instellingen en het Wageningse publiek. Middels dit project worden jongeren én ouderen bereikt, zowel binnen het project als in de ring daaromheen (mantelzorgers, familie en vrienden). Door een intensieve samenwerking aan te gaan, wordt bovendien een stevige band gecreëerd met Beelden op de Berg.

Invulling project
Tijdens het project maken de deelnemende ouderen en jongeren kennis met elkaar en elkaars belevingswereld, leren ze over kunst, het maken van een tentoonstelling en het selecteren van kunstwerken. Aan de hand van het thema ‘Eeuwige verjonging’ verkennen en bespreken de deelnemers onderlinge verschillen en overeenkomsten. Op basis van hun inzichten geven ze invulling aan een tentoonstelling rond deze thematiek. Kunst is daarbij zowel doel als middel. De deelnemers krijgen meer inzicht in (en waardering voor) kunst, maar zeker ook in de belevingswereld van hun samenwerkingspartners van een hele andere generatie. Dit maakt het Curators project zowel op kunstinhoudelijk als maatschappelijk niveau een leerzaam en waardevol traject.

Een belangrijk aspect binnen het project is gelijkwaardigheid, tussen de deelnemers onderling, maar ook tussen deelnemers, hun kunstcoach Merel van den Nieuwenhof, opdrachtgever Beelden op de Berg en andere betrokkenen. Het betreft een samenwerking, waarin ieder inspraak heeft. Met als doel en resultaat een (reizende) tentoonstelling, thematisch gerelateerd aan ‘Zomersneeuw’ van Beelden op de Berg. Deze tentoonstelling bereikt op verschillende locaties jongeren en ouderen, en andere geïnteresseerden. Door (deels) met kunstenaars uit Wageningen en omgeving te werken, wordt gezorgd voor nog meer lokale inbedding.

 

Forever Young Curators is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Cultuurmij Oost.