Organisatie

Curator / Voor de elfde editie van Beelden op de Berg is Flos Wildschut als curator aangesteld.

Flos Wildschut (1960) is kunsthistorica en freelance curator en woonachtig te Rotterdam. Zij opereert in een breed werkveld, zowel wat betreft disciplines als werkzaamheden. Vanuit een solide basis op het terrein van de hedendaagse beeldende kunst, probeert zij verder te kijken. Overlappingen met zowel architectuur, landschapsarchitectuur en vormgeving, maar ook met andere uitingsvormen, zoals muziek, theater, dans, film en literatuur inspireren haar in hoge mate. Haar passie voor beeldende kunst brengt steeds weer het verlangen teweeg om interessante ontwikkelingen die zij nationaal en internationaal signaleert te delen met anderen. Dit krijgt gestalte in de vorm van tentoonstellingen en manifestaties, publicaties over hedendaagse kunst en kunstenaars, adviezen en jureringen. 

Hoewel Wildschut geen specifieke voorkeur voor bepaalde stromingen of kunstenaars heeft, is er wel een zekere lijn in de door haar samengestelde tentoonstellingen te bespeuren. Daarbij staat de kwaliteit van het werk voorop. Kunstenaars die als onderzoekers te werk gaan en hun thematiek en onderwerpen tot op het bot willen fileren trekken haar aandacht in het bijzonder. Het werk mag zeker esthetische kwaliteiten bezitten, maar mag en kan ook een beetje schuren. Het moet je verleiden zelf tot onderzoek over te gaan. Het moet je aan het denken zetten. 

Dat geldt ook voor haar tentoonstellingen. Die verleiden de bezoeker zich verder in het werk van de kunstenaars en in de thematiek te verdiepen.

 

Stichting Beelden op de Berg / De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het bestuur draagt onbezoldigd en actief bij aan de totstandkoming van de evenementen. Naast het bestuur is een grote groep van enkele tientallen vrijwilligers vooraf en tijdens de tentoonsteling actief voor opbouw, bezetting, informatieverstrekking, rondleidingen en onderhoud aan terrein en installaties. Bestuursleden verrichten specifieke functies, zoals vrijwilligerscoördinatie, educatie en op- en afbouw.  

 

Samenstelling bestuur Stichting Beelden op de Berg

 • Prof. Dr. Herman Eijsackers, voorzitter
 • Dhr. Ir. Harry Harsema, vice-voorzitter
 • Dr. Ir. Eefje den Belder, secretaris 
  postadres: Heidepark 53, 6705 AC Wageningen
 • Dhr. Ir. René Siemens, 2e secretaris
 • Dhr. Henk Weijman, penningmeester
 • Dhr. Henk Jan van Wolfswinkel, bouwcoördinator
 • Mevr. Els Otten-Oomen, educatie
 • Mevr. Mr. Yola Gerritsen, vrijwilligerscoördinator

Overige leden

 • Dhr. Ir. Taco Remijnse
 • Mevr. Maaike Alma 
 • Prof. Dr. Ir. Arnold Bregt (namens Wageningen University & Research)

 

Samenstelling Comité van Advies

 • Ir. Adriaan Geuze, landschapsarchitect; oprichter en eigenaar West 8, Urban Design & Landscape Architecture; Buitengewoon hoogleraar Landschapsarchitectuur Wageningen University & Research
 • Dhr. Tom van Gestel, voormalig adjunct directeur en artistiek leider SKOR

 

Samenstelling Comité van Aanbeveling

 • Dhr. Clemens (G.A.) Cornielje, Commissaris van de Koning, Provincie Gelderland 
 • Prof. Dr. Louise (O.) Fresco, Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research
 • Drs. Alexander Pechtold, voormalig Burgemeester Gemeente Wageningen
 • Dhr. Geert (J.M.) van Rumund, Burgemeester Gemeente Wageningen
 • Prof. Dr. Ir. Rudy (R.) Rabbinge, Universiteitshoogleraar Wageningen University & Research, senator
 • Dhr. Ir. Peter (P.A.) van den Tweel, Directeur Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Prof. Dr. Louise (L.E.M.) Vet, Directeur NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie)
 • Mevr. Barbara Visser, Directeur IDFA, Voorzitter Akademie van Kunsten KNAW