Jong en oud

De tentoonstelling Beelden op de Berg 11: Zomersneeuw zal vooraf worden gegaan door een gevarieerd activiteiten- en educatieprogramma in het voorjaar van 2018. Dit programma zal plaatsvinden op verschillende locaties in Wageningen en omgeving, zoals op de campus van Wageningen University & Research, op scholen en in zorginstellingen.

 

Tevens zullen ook tijdens de tentoonstelling in Belmonte Arboretum educatieve activiteiten worden ontwikkeld. 

 

Beelden op de Berg wil diverse doelgroepen aanspreken, hetgeen ook in het educatieve programma tot uitdrukking komt. Om publieksparticipatie en educatie lokaal en regionaal op een duurzame manier in het programma van Beelden op de Berg te verankeren wordt een programma ontwikkeld in nauwe samenwerking met instellingen in de regio, zoals Studium Generale, voormalig ’t Venster en Cultuurmij Oost. Op deze manier kan expertise worden gebundeld voor een veelzijdig, aansprekend en interessant educatie- en participatieprogramma.

 

Voormalig coördinatiepunt Cultuureducatie ’t Venster ontwikkelde in samenwerking met Stichting Beelden op de Berg een educatieproject voor het primair onderwijs in de gemeentes Wageningen en Bennekom. 

 

In samenwerking met Cultuurmij Oost in Arnhem wordt een educatie- en participatieproject voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld, dat jongeren en ouderen samenbrengt. In dit project participeren ook ouderenorganisaties uit de gemeente Wageningen.

 

Studium Generale van Wageningen UR organiseert in samenwerking met Beelden op de Berg een reeks van gevarieerde bijeenkomsten, waarin het thema ‘eeuwige verjonging’ telkens vanuit een ander perspectief wordt benaderd.

 

.