Stichting Beelden op de Berg heeft een archief aangelegd, waarin documenten en foto’s worden bewaard van elf edities van de tentoonstelling - van 1976 tot 2018. Per editie is het materiaal in zes groepen gerangschikt en doorgenummerd: 1. Publiciteit en communicatie, 2. Educatief materiaal, 3. Catalogus, brochures over de tentoonstelling, 4. Verslag van de tentoonstelling, 5. Verslagen en correspondentie, 6. Foto’s en overig beeldmateriaal. Het is de bedoeling om de informatie over de getoonde kunst via deze website te ontsluiten.

 

Aan de elf edities van Beelden op de Berg zijn twee Wageningse tentoonstellingen vooraf gegaan. In 1955 de beeldententoonstelling met verzets- en bevrijdingsmonumenten in Arboretum De Dreijen. En in 1963 de beeldententoonstelling in Belmonte Arboretum, bij de viering van 700 jaar stad Wageningen. Hierover is in het archief geen materiaal aanwezig. 

 

De stichting is dankbaar voor de bijdragen aan het archief, die van diverse personen zijn ontvangen. Diegenen die over foto’s of documenten beschikken en die eventueel aan ons archief willen toevoegen, kunnen met ons contact opnemen.

 

Beheerders van het archief zijn Jola Gerritsen en René Siemens.