Anne Geene

(1983, NL) 

woont en werkt in Den Haag

 

www.annegeene.nl

 

 

 

Arboreta / planten, plantenresten en afbeeldingen in een kweekkas en planten daarbuiten

publicatie met voorstellen voor nieuwe arboreta

Geene verbleef als artist-in-residence op de campus van Wageningen University. Ze was geïnteresseerd in plantenfysiologie en bomen. In haar broeierige werkplek koesterde ze kleine zaailingen en zette ze bomen op sterk water. In Belmonte laat Geene in een kweekkas en in een publicatie voorstellen voor nieuwe – soms absurdistische - arboreta zien. In het Arboretum Renovationis Perpetuae wordt ieder jaar een nieuwe boom van dezelfde soort aangeplant. Zo gaat de bezoeker op den duur de verschillende levensstadia van de soort ervaren. Geduld is een voorwaarde, zeker in Arboretum Methusalae waar Sequoia’s meer dan driehonderd jaar oud worden. 

 

De manier waarop Geene processen in de natuur bestudeert doet denken aan biologisch onderzoek. Maar haar wijze van indelen en categoriseren verraadt haar beeldende achtergrond. Ze gebruikt fotografie als middel om haar waarnemingen vast te leggen. Haar wetenschappelijke nieuwsgierigheid wordt vermengd met persoonlijke observaties en fascinaties. Ze legt verbanden die tot een andere kijk op de natuur leiden.

 

 

 

/ Geene stayed as an artist-in-residence on the campus of Wageningen University. She was interested in plant physiology and trees. In her sweltering workplace, she nurtured small seedlings and put trees on strong water. In Belmonte Geene shows proposals for new - sometimes absurdist - arboreta in a greenhouse and in a publication. Every year a new tree – of the same species - is planted in the Renovationis Perpetuae Arboretum. In the long run, the visitor will experience the different stages of life of the species. Patience is a prerequisite, especially in Arboretum Methusalae where Sequoias live to be more than three hundred years old. 

 

The way Geene studies processes in nature is reminiscent of biological research. But her method of classifying and categorizing betrays her visual background. She uses photography as a means of capturing her observations. Her scientific curiosity is mixed with personal observations and fascinations. She makes connections that lead to a different view of nature.