Hoeveel tijd kost de organisatie van BoB 11 eigenlijk

Regelmatig krijg ik de vraag: ”Hoeveel tijd kost de organisatie van zo’n tentoonstelling nu, hoe lang ben je daarmee bezig?” 

Meestal antwoord ik: ”Een paar jaar”, maar laatst constateerde ik dat de organisatie van BoB11 in feite al begon op 4 augustus 2013 – zo’n viereneenhalf jaar voor de opening van BoB11 in maart 2018. We evalueerden toen de voorafgaande tentoonstelling  (BoB10) en constateerden dat voor de volgende BoB onder andere het bestuur zou moeten worden uitgebreid. 

De maanden daarna werden besteed aan het zoeken van nieuwe bestuursleden. Secretaris Koen Verhoeff en penningmeester Leo de Windt hadden, na vele jaren, afscheid genomen. Bovendien wilden we versterking binnen het bestuur vanuit de kunsthoek, voor het opbouwwerk en voor de vrijwilligers. Een hele klus, maar het resultaat is een fantastisch team, zie voor de namen elders op deze website.

Het eerste echte document verscheen op 14 februari 2014: “Organisatie van 11e tentoonstelling Beelden op de Berg mede in het kader van het honderdjarig bestaan van Wageningen Universiteit”. Daarmee lag ook het te kiezen thema al enigszins voor de hand; al is er nog stevig gediscussieerd of dat nu ‘Eeuwige verjonging’ of ‘Eeuwig jong’ zou moeten zijn. Half juni was dit uitgewerkt tot “Globale opzet en planning activiteiten 11e editie Beelden op de Berg (BoB11, 2018) met daarin per jaar welke activiteiten er ontplooid en afgerond zouden zijn en welke bestuursleden verantwoordelijk waren. Half augustus kwam daar een eerste begrotingsopzet bij.

Met deze stukken in de hand gingen we het gesprek met onze Commissie van Advies aan. Dat leverde boeiende discussies, een aangepaste opzet voor de tentoonstelling en een boeiende zoektocht naar een curator op. Na de nodige discussies en verschillende boeiende gesprekken werd dat Flos Wildschut, een zeer gelukkige keuze, want kijk maar naar het prachtige bidbook onlangs verscheen. 

Zij ging met onze globale plannen aan de slag en ontwikkelde daaruit een prachtig tentoonstellingsthema met de poëtische naam “Zomersneeuw” en met een elftal kunstenaars die, zo verwchten we, tot zinnenprikkelende werken komen. En dit in een programma dat van maart tot juni 2018 op de Campus van de WUR zal plaatsvinden (met Studium Generale, Impulse en de stuurgroep 100 jaar WUR) en van juni tot september in het Arboretum Belmonte. Bovendien ontwikkelde zij met bestuurslid Els Otten een fantastisch educatietraject samen met ’t venster en Cultuurmaatschappij Oost. Allemaal veelbelovende ontwikkelingen, nu de daarvoor de benodigde fondsen nog zien te verwerven.

 

Een daarmee belanden we in de volgende fase: het aanvragen van de benodigde fondsen, een complexe en tijdrovende papieren klus. Momenteel lopen een aantal aanvragen waarover we de komende maanden uitsluitsel krijgen. Spannend en uitdagend, want dan weten we of we al dit moois ook echt waar kunnen gaan maken.

 

Herman Eijsackers

 

 


0 commentaren

Beelden op de Berg #11: Zomersneeuw

Sinds 1976 wordt iedere vier tot vijf jaar in het unieke Belmonte Arboretum in Wageningen een grote buitententoonstelling ‘Beelden op de Berg’ georganiseerd, steeds met een nieuw thema.

Toen we beslisten een 11e aflevering van Beelden op de Berg te gaan organiseren, was het jaar meteen duidelijk. Wat lag er meer voor de hand dan het samen te laten vallen met het 100-jarig bestaan van Wageningen Universiteit in 2018.

Ook het thema ‘Eeuwige verjonging’ kwam al snel opborrelen. Want is het immers niet de eeuwige uitdaging van kunst én wetenschap om steeds weer te vernieuwen en zich te blijven verjongen. Met als tegenhanger dat veroudering en verval daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Freelance curator en kunsthistorica Flos Wildschut uit Rotterdam is uitgenodigd om op grond van het thema een concept te ontwikkelen, dat zij de poëtische titel ‘Zomersneeuw’ gaf.

In lijn met dit thema maken we een programma met twee onderdelen. We hebben een Belmonte-toonstelling van juni tot september met elf kunstenaars, in verschillende stadia van hun carrière. Daaraan voorafgaand organiseren we van maart tot juni een Campus-programma met lezingen, films en performances op de WUR-Campus en een serie educatieve activiteiten voor primair en voortgezet onderwijs, waarvan de laatste in een unieke combinatie met ouderen.

In diezelfde periode zullen op de WUR-campus drie kunstenaars - volgens het concept Artist in Residence - samen met studenten en wetenschappers gaan werken aan de relatie tussen kunst en wetenschap. 

Kortom we willen een tentoonstelling maken die midden in de samenleving staat, met jong en oud, met educatie en wetenschap en op ’de berg’, de stad en de campus. 

Op dit moment zitten we in de fase van fondsenwerving. Wordt vervolgd! 

 

Herman Eijsackers

 Voorzitter Stichting Beelden op de Berg