BEELDEN OP DE BERG IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
Verkenning van kunstenaar Lizan Freijsen

Lizan Freijsen maakte in maart in het Belmonte Arboretum een proefopstelling voor haar bijdrage aan Zomersneeuw. De maat bleek goed. Bezoekers kwamen langs, toonden zich geïnteresseerd en boden zelfs een helpende hand. 

Het eindresultaat is te bekijken vanaf 17 juni!


Beelden op de Berg zoekt vrijwilligers

Wil je helpen om de komende editie van Beelden op de Berg te laten slagen? Hou je van werken in een prachtige omgeving van kunst en natuur?  We zoeken verschillende vrijwilligers om de tentoonstelling mogelijk te maken. Je bepaalt zelf hoeveel je wil helpen. Meestal werk je in groepjes van twee of drie personen. Op basis van een wekelijkse planning en in overleg word je ingedeeld.  

 

Opbouwers tentoonstelling

Vanaf eind mei help je onder deskundige begeleiding bij de opbouw,  tussendoor voor eventuele reparaties en tot slot bij de afbouw van de tentoonstelling in september. Gevraagd: een paar rechterhanden.

 

 Gastvrouwen/heren

Gedurende tentoonstellingsperiode één of meer dagdelen per week, liefst gedurende een wat langere periode Je bemenst in een klein groepje het informatiepaviljoen bij het koetshuis, geeft waar mogelijk uitleg, verkoopt de catalogus en schenkt een drankje. Gevraagd: interesse in mensen én kunst.

 

Rondleid(st)ers

Heb je interesse in kunst en vind je het leuk om erover te vertellen? De rondleidingen zijn in principe op woensdag of donderdag. Het is fijn als je gedurende een wat langere periode beschikbaar bent.

 

PR/social media

Over de grote en en de kleine gebeurtenissen gedurende de tentoonstellingsperiode willen we via de sociale en reguliere media communiceren. Heb je een vlotte pen en vind je het leuk over de tentoonstelling en het arboretum te berichten?

 

meld je aan via vrijwilligers@beeldenopdeberg.nl

www.beeldenopdeberg.nl

 

 

De kunstenaars nemen een kijkje in het arboretum

Met het bezoek van de uitgenodigde kunstenaars van de 11e Beelden op de Berg op donderdag 26 oktober is de volgende stap in de organisatie van de tentoonstelling gezen. Want al is de begroting nog niet helemaal rond, het kunstbudget is verzekerd en we dat we niet langer konden wachten met dit bezoek. De kunstenaars moeten immers voldoende tijd hebben om hun ideeën te laten rijpen, en vooral ook te bekijken hoe dit past in de prachtige setting van het Arboretum.

 

’s Morgens vroeg waren de eerste kunstenaars al present: Anne Geene, William Engelen en Lucas Mullié, voor een bezoek aan de campus van Wageningen UR. Zij gaan als Artist in Residence in het voorjaar van 2018 een tijd op de campus werken aan hun bijdrage aan de tentoonstelling. Via bezoeken aan de leerstoelgroep Meteorologie (prof. Bert Holtslag en Dr. Bert Heusinkveld), Voedseltechnologie (prof. Tiny van Boekel) en Centrum voor Genetische Hulpbronnen (Dr. Theo van Hintum en robotoloog Rick van de Zedde) werden ze ingewijd in de ‘geheimen’ van de wetenschap.

’s Middags stond een bezoek aan het Arboretum op het programma waar ook de andere kunstenaars Sjoerd Buisman, Stéphane Cauchy, Karin van Dam, Nico Parlevliet, René Roeten, Tanja Smeets en Aeneas Wilder aansloten. Curator Flos Wildschut vertelde over het thema (Eeuwige verjonging) en de titel (Zomersneeuw) van de tentoonstelling gevolgd door een boeiende rondgang door het Arboretum onder leiding van Dedde Smid. Een aantal kunstenaars bleek afgelopen zomer al een kijkje te hebben genomen, anderen waren hier voor het eerst. Vooral de buitenlandse kunstenaars - Aeneas Wilder uit Schotland en Stéphane Cauchy uit het Franse Lille- waren verbaasd dat er hier in dit vlakke Nederland zoveel ‘Berg’ was.

 

Tijdens de afsluitende borrel bij galerie Wit werden de eerste indrukken uitgewisseld. In januari worden de eerste schetsen van de kunstenaars verwacht. 

 


Kinderen maken hun ‘levensbomen’

Dankzij de steun van de gemeente Wageningen is afgelopen weken op de Brinkschool een begin gemaakt met het educatieproject voor de elfde editie van Beelden op de Berg. 

Dertig kinderen van groep zeven hebben met enorm enthousiasme en inzet gewerkt aan hun ‘levensbomen’. De pilot is ontwikkeld door Jan Meijering in samenwerking met Yvonne van de Ven en Flos Wildschut (curator) en onder begeleiding van Jan Meijering uitgevoerd door juf Astrid van Engel. 

Het idee van de pilot is te onderzoeken hoe kinderen zelf een ‘kunstwerk’ kunnen maken dat aansluit bij het thema van Beelden op de Berg 2018: ‘eeuwige verjonging’. Zo nemen ze alvast deel aan de tentoonstelling en ‘openen’ ze de weg naar de inhoud van de kunstwerken.

Na een interview over verleden, heden en toekomst gingen de kinderen een boom  tekenen en aquarelleren en ruimtelijk vormgeven met hout, draad en papier-maché. 

In het Arboretum Belmonte zochten groepjes kinderen een plek om hun werk tentoon te stellen en om het zelf te presenteren.

 

Dank aan de Brinkschool en juf Astrid voor de medewerking en de feed back. Dank vooral aan de kinderen die proefkonijnen waren.


 

Verleden

Geboren in het ziekenhuis in Ede

Knuffelen

Blij

Mijn oudste herinnering is dat ik met mijn zusje in de regen heb gedanst.

Ik ging bij mijn oma een broodje leverworst eten en tegelijk Bob de Bouwer kijken.

Ik heb nog steeds een knuffeleendje van vroeger omdat hij heel schattig is.

 T….had  in bad gepoept en ik wist niet dat ik zijn drol vast had.

Eerst woonden we in een flat.

Eerste dag op school

Bij de kleuters speelde ik met Kapla.

Op vakantie rupsen in mijn mond

Het leukste wat ik me kan herinneren is de vakantie in Zeeland.

Ik ging met mijn hele familie naar Spanje. Dat was heel gezellig.

Op kinderkunst  werd ik gebeten door een ander jongentje.

Ouders gescheiden, nieuwe familie

 

 

Heden

Grote familie, drie opa’s en oma’s

Ik heb een leuke familie. Mijn nichtjes zijn druk maar wel heel aardig en grappig,

Ik hou van tekenen, hockey en pretparken

Vind ik fijn: met vrienden, van alles. Ik hou van voetballen, je zou kunnen zeggen dat ik er aan verslaafd ben.

Ik doe graag leuke dingen met mijn familie.

Trampoline springen

Ik doe graag volleybal en dat doe ik met mijn team

Spreekbeurt over kauwgum

Sportdansen

Ik bewaar soms dingen van school omdat ik de schriften dan  na kan lezen.

 

 

Toekomst

Ik denk veel na over hoe ik er later uit ga zien.

Naar de middelbare school

Ik wil later dingen uitvinden

Tuinarchitect worden

Of ik zou graag mensen willen helpen.

Ik wil later dj worden

Genoeg geld

Dat ik veel geld verdien en een Ferrari krijg.

Ik wens vriend, kind, huis goede baan

Een gezin stichten

Ik wens dat mijn familie lang en gelukkig leeft.

Goede moeder

Blijde oma

En………..dood

 

Hoeveel tijd kost de organisatie van BoB 11 eigenlijk

Regelmatig krijg ik de vraag: ”Hoeveel tijd kost de organisatie van zo’n tentoonstelling nu, hoe lang ben je daarmee bezig?” 

Meestal antwoord ik: ”Een paar jaar”, maar laatst constateerde ik dat de organisatie van BoB11 in feite al begon op 4 augustus 2013 – zo’n viereneenhalf jaar voor de opening van BoB11 in maart 2018. We evalueerden toen de voorafgaande tentoonstelling  (BoB10) en constateerden dat voor de volgende BoB onder andere het bestuur zou moeten worden uitgebreid. 

De maanden daarna werden besteed aan het zoeken van nieuwe bestuursleden. Secretaris Koen Verhoeff en penningmeester Leo de Windt hadden, na vele jaren, afscheid genomen. Bovendien wilden we versterking binnen het bestuur vanuit de kunsthoek, voor het opbouwwerk en voor de vrijwilligers. Een hele klus, maar het resultaat is een fantastisch team, zie voor de namen elders op deze website.

Het eerste echte document verscheen op 14 februari 2014: “Organisatie van 11e tentoonstelling Beelden op de Berg mede in het kader van het honderdjarig bestaan van Wageningen Universiteit”. Daarmee lag ook het te kiezen thema al enigszins voor de hand; al is er nog stevig gediscussieerd of dat nu ‘Eeuwige verjonging’ of ‘Eeuwig jong’ zou moeten zijn. Half juni was dit uitgewerkt tot “Globale opzet en planning activiteiten 11e editie Beelden op de Berg (BoB11, 2018) met daarin per jaar welke activiteiten er ontplooid en afgerond zouden zijn en welke bestuursleden verantwoordelijk waren. Half augustus kwam daar een eerste begrotingsopzet bij.

Met deze stukken in de hand gingen we het gesprek met onze Commissie van Advies aan. Dat leverde boeiende discussies, een aangepaste opzet voor de tentoonstelling en een boeiende zoektocht naar een curator op. Na de nodige discussies en verschillende boeiende gesprekken werd dat Flos Wildschut, een zeer gelukkige keuze, want kijk maar naar het prachtige bidbook onlangs verscheen. 

Zij ging met onze globale plannen aan de slag en ontwikkelde daaruit een prachtig tentoonstellingsthema met de poëtische naam “Zomersneeuw” en met een elftal kunstenaars die, zo verwchten we, tot zinnenprikkelende werken komen. En dit in een programma dat van maart tot juni 2018 op de Campus van de WUR zal plaatsvinden (met Studium Generale, Impulse en de stuurgroep 100 jaar WUR) en van juni tot september in het Arboretum Belmonte. Bovendien ontwikkelde zij met bestuurslid Els Otten een fantastisch educatietraject samen met ’t venster en Cultuurmaatschappij Oost. Allemaal veelbelovende ontwikkelingen, nu de daarvoor de benodigde fondsen nog zien te verwerven.

 

Een daarmee belanden we in de volgende fase: het aanvragen van de benodigde fondsen, een complexe en tijdrovende papieren klus. Momenteel lopen een aantal aanvragen waarover we de komende maanden uitsluitsel krijgen. Spannend en uitdagend, want dan weten we of we al dit moois ook echt waar kunnen gaan maken.

 

Herman Eijsackers

 

 


0 Berichten

Beelden op de Berg #11: Zomersneeuw

Sinds 1976 wordt iedere vier tot vijf jaar in het unieke Belmonte Arboretum in Wageningen een grote buitententoonstelling ‘Beelden op de Berg’ georganiseerd, steeds met een nieuw thema.

Toen we beslisten een 11e aflevering van Beelden op de Berg te gaan organiseren, was het jaar meteen duidelijk. Wat lag er meer voor de hand dan het samen te laten vallen met het 100-jarig bestaan van Wageningen Universiteit in 2018.

Ook het thema ‘Eeuwige verjonging’ kwam al snel opborrelen. Want is het immers niet de eeuwige uitdaging van kunst én wetenschap om steeds weer te vernieuwen en zich te blijven verjongen. Met als tegenhanger dat veroudering en verval daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Freelance curator en kunsthistorica Flos Wildschut uit Rotterdam is uitgenodigd om op grond van het thema een concept te ontwikkelen, dat zij de poëtische titel ‘Zomersneeuw’ gaf.

In lijn met dit thema maken we een programma met twee onderdelen. We hebben een Belmonte-toonstelling van juni tot september met elf kunstenaars, in verschillende stadia van hun carrière. Daaraan voorafgaand organiseren we van maart tot juni een Campus-programma met lezingen, films en performances op de WUR-Campus en een serie educatieve activiteiten voor primair en voortgezet onderwijs, waarvan de laatste in een unieke combinatie met ouderen.

In diezelfde periode zullen op de WUR-campus drie kunstenaars - volgens het concept Artist in Residence - samen met studenten en wetenschappers gaan werken aan de relatie tussen kunst en wetenschap. 

Kortom we willen een tentoonstelling maken die midden in de samenleving staat, met jong en oud, met educatie en wetenschap en op ’de berg’, de stad en de campus. 

Op dit moment zitten we in de fase van fondsenwerving. Wordt vervolgd! 

 

Herman Eijsackers

 Voorzitter Stichting Beelden op de Berg