Lizan freijsen

(1960, NL)
woont en werkt in Rotterdam

 

www.lizanfreijsen.com

 

 

Met dank aan:


Veldwerk / Karpet (2018) / wol, hand getuft door Beiriz Tapetes Portugal

Rondom een forse boomstronk heeft zich een nieuw soort korstmos genesteld. Bij nader inzien is het een getuft tapijt van Lizan Freijsen. Kort na de storm, die een kastanje had omgelegd, wezen de nog zichtbare sapstromen, die weldra zouden indrogen, haar op de cycli van de natuur. Met een karpet in de buitenruimte begint ze een bijzonder experiment, waar zon en regen tijdens de tentoonstelling vrij spel hebben. Gaan planten, mossen en schimmels een eenheid gaan vormen met het karpet en ontstaat er zo een balans tussen cultuur en natuur? Op de tentoonstellingslocatie wordt hiermee veldwerk verricht, zoals in een arboretum gebruikelijk is. 

 

Freijsen is gefascineerd door sporen van verval. Ze verzamelt vochtvlekken, schimmels en korstmossen voor haar almaar uitdijend vlekkenarchief. Ze fotografeert, archiveert en classificeert op associatieve wijze. Haar archief is de inspiratiebron voor kunstwerken - tekeningen, muurinstallaties en hand getufte karpetten. Freijsen drukt ons met de neus op de vergankelijkheid van het leven. Niets blijft zoals het is.

 

 

/ A new kind of lichen has settled around a large tree stump. On closer inspection, it is a tufted carpet by Lizan Freijsen. Shortly after the storm, which had killed a chestnut, the still visible sap streams, which would soon dry in, pointed her to the cycles of nature. With a carpet in the outdoor area she starts a special experiment, where sun and rain during the exhibition have free reign. Will plants, mosses and fungi form a unit with the carpet and thus create a balance between culture and nature? At the exhibition location, field work is carried out, as customary in an arboretum. 

 

Freijsen is fascinated by traces of decay. She collects moisture stains, fungi and lichens for her ever-expanding stain archive. She photographs, archives and classifies in an associative manner. Her archive is the inspiration for works of art - drawings, wall installations and hand tufted carpets. Freijsen presses us with the nose on the transience of life. Nothing stays the way it is.