Vlot in konstruktie voor het vervoer van een stenen obelisque / installatie met 40 boomstammen, touw, aarde, canvas, steen

cornelius rogge

(1932 NL) 

 

wikipedia

 

 

Cornelius Rogge's  kunstenaarschap komt voort uit een innerlijke zoektocht. ‘Ik ben een zogenaamde introverte kunstenaar geworden, die in feite de deur naar de binnenkant heeft geopend en de jungle van binnen heeft verkend.’ Dat is in zekere zin terug te zien in zijn werk, waarin Rogge in zichzelf gekeerde volumes en ruimtes opvoert die letterlijk of figuurlijk niet toegankelijk zijn. ‘Alles wat ruimte inneemt kan sculptuur zijn.’

 

Rogge bezoekt van 1950-1952 het Instituut voor kunstnijverheidsonderwijs (de latere Gerrit Rietveld Academie) in Amsterdam. Daarna studeert hij aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. In 1971 ontvangt hij de American Cassandra Award.

 

In de latere jaren is Rogge docent aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in 's-Hertogenbosch en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Cornelius Rogge is een vertegenwoordiger van de moderne kunst uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. Zijn werk is aanwezig in de belangrijke Nederlandse kunstmusea.