Educatie en publieksprogramma

Educatie bij Beelden op de Berg editie 12 is van start!

 

Na een flinke periode van voorbereiding met de scholen en hun docenten en met de kunstprofessionals staat het programma in de steigers. Het is spannend om de eerste leerlingen te observeren die gesprekken voeren over de inhoud van hun broodtrommeltje, rond de vraag waar de inhoud van de broodtrommel vandaan komt.  Er zijn zelfs al een paar leerlingen van SBO de Dijk (speciaal basisonderwijs) die hebben gewerkt aan de opdracht “Vreemde vruchten” met de kunstprofessional Jan Meijering.

 

Het educatieve programma begint in april van 2024 en loopt door tijdens de tentoonstelling. Het is erop gericht om vier doelgroepen met de tentoonstelling kennis te laten maken:

 • leerlingen van de basisscholen (kinderen tot 12 jaar), 

• leerlingen van het voortgezet onderwijs (jongeren van 13-18 jaar),

 • een buitenschools programma voor kinderen uit gezinnen met een sociaal-economische achterstand en/of migratie-achtergrond,

 • studenten van Wageningen University & Research (jongvolwassenen). 

 

Het doel is dat de deelnemers de gelegenheid krijgen om zich vanuit hun eigen achtergrond en ervaringswereld te kunnen verdiepen in de kunstwerken en het thema van de tentoonstelling, erop kunnen reageren en met elkaar in gesprek kunnen gaan en zich kunnen uiten in eigen verhalen, (foto)beelden, muziek of andere uitingen. Er staat een ‘doe-tent’ op het terrein en er zijn ‘doe-kaarten’ ontworpen om de gedachten en uitingen rond het thema Heksenkruid/decolonising botany van de tentoonstelling te stimuleren. In juni is het programma gericht op de scholen en bezoeken 21 basisschoolgroepen, 18 groepen uit het voortgezet onderwijs van VWO tot en met Praktijkonderwijs en 10 groepen van de Internationale Schakelklas (ISK) de tentoonstelling. Daarna in juli, augustus en september staat de doe-tent en de doe-kaarten op woensdagmiddag en zondagmiddag klaar voor individuele bezoekers met hun kinderen.

 

In augustus zal vooral het buitenschoolse programma plaatsvinden. Daar zullen verschillende kinderactiviteiten en voorstellingen geprogrammeerd worden. Minimaal 12 groepen en 3 voorstellingen staan in de planning. Maar ook in juli en september zullen er activiteiten zijn. De eindproducten van de leerlingen  dwarrelen als een sneeuwbui neer over de stad. Daarvoor worden allerlei plekken in de stad benut, zoals Impulse op de Campus, bblthk, wijkcentra, Junushoff, het stadhuis, museum De Casteelse Poort en het Koetshuis in Belmonte Arboretum.

 

- Hannie Gnodde, bestuurslid educatie