Organisatie

Samenstelling bestuur Stichting Beelden op de Berg    

 • prof.dr.ir. Arnold Bregt (voorzitter) 
 • dr. ir. Eefje den Belder (secretaris)
 • ir. René Siemens (2e secretaris)
 • drs. Nelly van der Haegen (penningmeester)
 • Maaike Alma
 • Sjaak Driessen (educatie)
 • mr. Jola Gerritsen (coördinator vrijwilligers)
 • ir. Ad van der Have (sponsoring)
 • Anke van Loon (educatie) 
 • ir. Taco Remijnse  

 

Advies

 • ir. Harry Harsema

 

Vrijwilligers / Rondom de tentoonstellingen zijn tientallen vrijwilligers actief. Ze zijn onmisbaar bij de opbouw, het onderhoud, de publieksbegeleiding en het geven van rondleidingen.

 

Er is altijd behoefte aan nieuwe enthousiaste vrijwilligers. 

Coördinator vrijwilligers is Jola Gerritsen.

 

 

Governance Code Cultuur / De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het bestuur draagt onbezoldigd en actief bij aan de totstandkoming van de evenementen. Bestuursleden verrichten specifieke taken, zoals fondsenwerving, vrijwilligerscoördinatie, educatie en op- en afbouw.  

 

Naast het bestuur is een grote groep van enkele tientallen vrijwilligers vooraf en tijdens de tentoonstelling actief voor opbouw, bezetting, informatieverstrekking, rondleidingen en onderhoud aan terrein en installaties.