Organisatie

Bestuur Stichting Beelden op de Berg    

  • prof.dr.ir. Arnold Bregt (voorzitter) 
  • dr. ir. Eefje den Belder (secretaris)
  • ir. René Siemens (2e secretaris)
  • drs. Nelly van der Haegen (penningmeester)
  • Hannie Gnodde (educatie)
  • mr. Jola Gerritsen (coördinator vrijwilligers)
  • Gert van Maanen (communicatie)
  • ir. Taco Remijnse  

 

Advies

  • ir. Harry Harsema

Website en social media worden geüpdated door Nicky Lamaker.

 

Vrijwilligers / Rondom de tentoonstellingen zijn tientallen vrijwilligers actief. Ze zijn onmisbaar bij de opbouw, het onderhoud, de publieksbegeleiding, en het geven van rondleidingen. Ook voor de twaalfde editie in 2024! Geïnteresseerd? Lees dan hier de uitgebreide informatie en de wijze van aanmelden.  

 

Governance Code CultuurDe stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het bestuur draagt onbezoldigd en actief bij aan de totstandkoming van de evenementen. Bestuursleden verrichten specifieke taken, zoals fondsenwerving, vrijwilligerscoördinatie, educatie en op- en afbouw.   

Een grote groep van vrijwilligers is vooraf en tijdens de tentoonstelling actief bij de opbouw, bezetting, informatieverstrekking, rondleidingen, en het onderhoud aan terrein en installaties. 

 

Statuten

 

 

RSIN: 806498407

KvK: 41052916

NL05 SNSB 0339 8000 89


Download
Beleidsplan Beelden op de Berg
Beleidsplan-Beelden-op-de-Berg_2024-2025
Adobe Acrobat document 209.5 KB
Download
Financieel verslag Beelden op de Berg
Financieel-verslag-Beelden-op-de-Berg_20
Adobe Acrobat document 220.8 KB
Download
Jaarverslag Beelden op de Berg
Jaarverslag-Beelden-op-de-Berg_2023_2204
Adobe Acrobat document 181.6 KB