Organisatie

Samenstelling bestuur Stichting Beelden op de Berg

 • prof.dr.ir. Arnold Bregt(voorzitter) 
 • dr. ir. Eefje den Belder (secretaris)
 • ir. René Siemens (2e secretaris)
 • drs. Nelly van der Haegen (penningmeester)
 • Sjaak Driessen (educatie)
 • Mr. Jola Gerritsen (vrijwilliger coördinator)
 • ir. Ad van der Have (sponsoring)
 • Anke van Loon (educatie) 

Overige leden

 • Maaike Alma
 • ir. Taco Remijnse  

 

Comité van Advies

 • ir. Harry Harsema

 

Stichting Beelden op de Berg / De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het bestuur draagt onbezoldigd en actief bij aan de totstandkoming van de evenementen. Naast het bestuur is een grote groep van enkele tientallen vrijwilligers vooraf en tijdens de tentoonsteling actief voor opbouw, bezetting, informatieverstrekking, rondleidingen en onderhoud aan terrein en installaties. Bestuursleden verrichten specifieke functies, zoals vrijwilligerscoördinatie, educatie en op- en afbouw.