Organisatie

Bestuur Stichting Beelden op de Berg    

 • prof.dr.ir. Arnold Bregt (voorzitter) 
 • dr. ir. Eefje den Belder (secretaris)
 • ir. René Siemens (2e secretaris)
 • drs. Nelly van der Haegen (penningmeester)
 • Maaike Alma
 • Sjaak Driessen (educatie & communicatie)
 • mr. Jola Gerritsen (coördinator vrijwilligers)
 • ir. Ad van der Have (sponsoring)
 • Anke van Loon (educatie & communicatie) 
 • ir. Taco Remijnse  

 

Advies

 • ir. Harry Harsema

 

Vrijwilligers / Rondom de tentoonstellingen zijn tientallen vrijwilligers actief. Ze zijn onmisbaar bij de opbouw, het onderhoud, de publieksbegeleiding en het geven van rondleidingen.

 

Governance Code CultuurDe stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het bestuur draagt onbezoldigd en actief bij aan de totstandkoming van de evenementen. Bestuursleden verrichten specifieke taken, zoals fondsenwerving, vrijwilligerscoördinatie, educatie en op- en afbouw.   

Een grote groep van vrijwilligers is vooraf en tijdens de tentoonstelling actief bij de opbouw, bezetting, informatieverstrekking, rondleidingen, en het onderhoud aan terrein en installaties. 

 

Statuten - Beleid - Jaarverslag - Jaarrekening 

 

 

RSIN: 806498407

KvK: 41052916

NL05 SNSB 0339 8000 89