Aeneas Wilder

(1967, UK) 

woont en werkt in Japan 

 

www.aeneaswilder.co.uk

 

 

Flower Labyrinth # 2 / zes concentrische cirkels in het gras met bloeiende planten en grassen

In het arboretum ligt een bloemenlabyrint van zes concentrische cirkels met een mix van bloeiende planten en siergrassen. Wilder koos voor de cirkel omdat die de meest volmaakte vorm is. Zonder begin of einde en zonder richting, verbeeldt de cirkel oneindigheid en eeuwigheid. In het labyrint doorloop je – omringd door verschillende stadia van groei, bloei en verval – de cyclus van het leven. Eenmaal in de middelste cirkel kan je terugkeren over hetzelfde of over een ander ‘levenspad’. Voor Belmonte koos Wilder voor een mix van vaste planten en grassen. Het labyrint zal zich blijvend verjongen. Zo laat de tentoonstelling Zomersneeuw in de komende jaren zijn sporen na. 

 

Wilder is bekend van zijn houten constructies, die hij opbouwt uit identieke houten balken. De ijle koepel- of bolvormige stapelingen roepen een gevoel van kwetsbaarheid op. Wilder speelt een spel met de zwaartekracht. Soms laat hij schroeven en bouten achterwege en is het risico op instorten daadwerkelijk aanwezig. 

 

 

 

/ In the arboretum lies a floral labyrinth of six concentric circles with a mix of flowering plants and ornamental grasses. Wilder chose the circle because it is the most perfect form. Without beginning or ending and without direction, the circle depicts infinity and eternity. In the labyrinth you walk through the cycle of life – surrounded by various stages of growth, flowering and decay. Once in the middle circle you can return over the same or over another 'life path'. For Belmonte, Wilder opted for a mix of perennials and grasses. The labyrinth will rejuvenate permanently. In the years to come, the exhibition Zomersneeuw will leave its mark. 

 

Wilder is known for his wooden constructions, which he builds from identical wooden beams. The thin dome or spherical stacks evoke a sense of vulnerability. Wilder plays a game with gravity. Sometimes he leaves out screws and bolts and the risk of collapse is actually present.