thing 0000777 (Banisteriopsis caapi)

Agentschap (int.) Kobe Matthys

(1970, BE) 

 

www.agentive.org/m/

 

 

Kobe Matthys presenteert zijn ‘dingen’ in een zogenaamde assemblée - hier Assemblée (Re)source. Het is een performance en samenkomst, waarin twijfelgevallen rond auteurschap en intellectueel eigendom aan de orde komen. Het Agentschap presenteert een selectie van controverses rond bacteriën, planten, gezangen, textiel rituelen en talen.

  

Kobe Matthys studeerde antropologie aan de Vrije Universiteit Brussel  en aan de Staedelschule Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main. Het Agentschap is in 1992 opgericht werd door Kobe Matthys en is gevestigd in Brussel. Het Agentschap archiveert een oneindige ‘lijst van dingen’ die net buiten traditionele classificaties vallen: zijn ze object of subject, natuur of cultuur, individueel of collectief, geestelijk of lichamelijk, het gevolg van creatie of evolutie? De dingen op de lijst zijn geselecteerd uit controverses en over copyright, patenten en handelsmerken.