René Roeten

(1960, NL) 

woont en werkt in Arnhem

 

www.collectiedegroen.nl/nl/artists/rene-roeten

 

 

Sample / sculptuur van identieke witte modules van berken- en populierenhout

De zaden en zaaddozen van esdoorn, hazelaar, judaspenning en kleefkruid staan model voor de abstracte modules van Roeten. Hij koppelt zijn modules in repeterende structuren en afsplitsingen die in de natuur zijn waar te nemen, zoals bij bloemschermen. Afhankelijk van je standpunt verandert het werk van een open naar een gesloten structuur en terug. Het beeld is een gefixeerde situatie van een modelmatige groei. Toch geeft het de suggestie in een voortdurende staat van transformatie te zijn. Zomersneeuw toont zijn eerste werk in de buitenruimte.

 

Roeten bouwt zijn werken op uit identieke geometrische modules. De consequente herhaling van deze vormen levert netwerkachtige patronen en celvormige structuren op, die onbegrensd en heel gevarieerd kunnen uitgroeien. Roeten speelt een geraffineerd spel met vaste vormen en leegte. Hij is geïnspireerd door de tekeningen van de natuurwetenschapper Ernst Haeckel, die microscopische stralendiertjes (Radiolaria) onderzocht. De lege ruimtes tussen de skeletten van de Radiolaria zijn het uitgangspunt voor zijn bouwstenen. 

 

 

/ The seeds and seed boxes of maple, hazel, judas penny and sticky herb are the model for the abstract modules of Roeten. He links his modules into repetitive structures and divisions that can be observed in nature, as with flower screens. Depending on your point of view, the work changes from an open to a closed structure and back. The sculpture is a fixed situation of a model growth. Yet it suggests being in a constant state of transformation. Zomersneeuw shows his first work in the outdoor space. 

 

Roeten builds his works from identical geometric modules. The consistent repetition of these forms results in network-like patterns and cell-shaped structures, which can grow into unlimited and very varied forms. Roeten plays a refined game with fixed shapes and emptiness. He was inspired by the drawings of the scientist Ernst Haeckel, who investigated microscopic radioant creatures (Radiolaria). The empty spaces between the skeletons of the Radiolaria are the starting point for his building blocks.