musée des beaux arts

musée des beaux arbres

Duur  8 juni–23 september 1993

Locatie Belmonte Arboretum, Curator  Antoinette de Stigter 

Deelnemende  kunstenaars 

Marinus Boezem, Norman Dilworth, Diane Dyckhoff, Paul Gees, Ian Hamilton Finlay, Kazuo Kadonaga, Bernd Lohaus, Guiseppe Penone, Anne en Patrick Poirier, Balduin Romberg, Kimio Tsuchiya, Nils-Udo, herman de vries, Erwin Wortelkamp

Aantal kunstwerken 14

Educatief programma 

Lezing door Salomon Kroonenberg en Kees Fens met vraaggesprek over het thema in de openbare bibliotheek

Foto's Nicole ter Maten, Guy Ackermans, de curator en  kunstenaars 

Musée des beaux arts – musée des beaux arbres toont het werk van veertien kunstenaars uit binnen- en buitenland. In het concept van de 6e editie is het Belmonte Arboretum niet louter een tentoonstellingslocatie, maar vormt zijn museale status – de aangelegde tuin, waarin een collectie bomen en struiken wordt gepresenteerd – het uitgangspunt voor de kunst. 

 

De deelnemende kunstenaars leggen met hun sculpturen op drie verschillende manieren de relaties en fricties tussen mens en natuur vast: natuur als cultuur waar de samenleving in harmonie met de natuur leeft; natuur voor de samenleving waar utilitaire waarden voor de natuur domineren; en natuur voor natuur waar intrinsieke waarden van de natuur, haar soorten, de leefgebieden en ecosystemen een waarde hebben. In de tentoonstelling staan de bomen in het Belmonte Arboretum - musée des beaux arbres - centraal.

 

De gerealiseerde projecten zijn zeer divers van aard, maar alle kunstwerken staan in relatie met hun onmiddellijke omgeving en soms ook met een verder weg gelegen wereld. De omgeving is medebepalend voor de beleving van het werk en het werk beïnvloedt de beleving van die omgeving, het Belmonte Arboretum. 

 

De zesde tentoonstelling is een confrontatie tussen twee museale presentaties, een tijdelijke en een permanente tentoonstelling, namelijk een presentatie van sculpturen in een bomenmuseum. Daarbij gaat het om een gelijkwaardige manier van kijken en beleven. Het kijken naar kunst zal het kijken naar bomen beïnvloeden en andersom. De architectuur van bomen, hun vorm en de textuur van hun blad kunnen beleefd worden als die van de kunstwerken.

 

Zowel in de ontwerpfase, tijdens het zoeken van de locatie in het arboretum, als tijdens de realisatie daagt musée des beaux arts – musée des beaux arbres de kunstenaars uit. Steeds levert de dialoog tussen de kunstenaars wandelend, pratend en kijkend in het arboretum nieuwe discussies en inspiratie op. 

 


Marinus Boezem  

/ Tectona Grandis 

Norman Dilworth 

/ Genesis

Diane Dyckhoff

/ Spiegelgekroond

Ian Hamilton Finlay

/ A Signpost inscribed Vincennes

Paul Gees

/ Horizontaal spanningsveld


Kazuo Kadonaga

/ Wood No. 8 AK

Bernd Lohaus

/ Keine Erwartung

Guiseppe Penone

/ Strutura del tempo

Anne & Patrick Poirier

/ A room for dreams and memory

Balduin Romberg

/ Zonder titel


Kimio Tsuchiya

/ De wind komt uit het oosten

Nils-Udo

/ Das Tal der blauwen Blumen

herman de vries

/ het blauwe veld

Erwin Wortelkamp

/ Der Schritt und Markierungen auf  Wegen