Stéphane Cauchy

(1970, FR) 

woont en werkt in Lille

 

www.stephane-cauchy.com

 

 

 

Untitled (2018) / mobiele constructie van gegalvaniseerd staal, aluminium, zonnecellen en electromotoren

Op een open plek in het arboretum staat een stalen constructie, die het midden houdt tussen een abstract kunstwerk, een enorm meetinstrument en een windvaan. Bovenop een hoge mast heeft Cauchy een dwarsarm bevestigd met aan de beide uiteinden draaiende zonnepanelen. Opgewekte zonne-energie zet de panelen in beweging. Tegelijkertijd laat de wind de arm - die aan de ene kant langer is dan aan de andere - in verschillende richtingen roteren. De armatuur voert een dans uit waarvan de choreografie door het weer wordt bepaald.

 

Cauchy onderzoekt transformatie- en kringloopprocessen. Als een moderne alchemist bouwt hij met slangen, trechters, tandwielen en pompen simpele mechanische installaties die doen denken aan laboratoriumopstellingen. Daarin maakt hij natuurkundige verschijnselen, zoals de zwaartekracht, de transformatie van licht in elektriciteit, het fenomeen erosie of de wet van de communicerende vaten, op een krachtige, maar ook poëtische manier zichtbaar.

 

 

/ In an open space in the arboretum there is a steel construction, which holds the middle between an abstract work of art, a huge measuring instrument and a windvane. On top of a high mast, Cauchy has a cross arm attached with solar panels rotating at both ends. Generated solar energy sets the panels in motion. At the same time, the wind rotates the arm - which is longer on one side than on the other - in different directions. The fixture performs a dance whose choreography is determined by the weather. 

 

Cauchy investigates transformation and cycle processes. As a modern alchemist, he builds simple mechanical installations reminiscent of laboratory setups with tubes, funnels, gears and pumps. In it he makes physical phenomena, such as gravity, the transformation of light into electricity, the phenomenon of erosion or the law of the communicating vessels, visible in a powerful but also poetic way.