Words don’t fit in holes / twaalf ingegraven drums

Arno van der mark

(1949 NL) 

 

www.drftwd.nl

 

 

'Ik wil als 'kunstenaar' niet aanwezig zijn (-). Persoonlijke signaturen zijn mij vreemd,' schreef Arno van der Mark enige jaren geleden in het tijdschrift Metropolis M. Bij Van der Mark is de context bepalend voor vorm en inhoud van zijn werk. Zijn werk bezet vaak het grensvlak tussen kunst als uitdrukking van relaties tussen object en beeld, beeld en spiegelbeeld, kern en schil, kortom over kunst en werkelijkheid. 

 

Beeldhouwer en installatiekunstenaar Arno van der Mark studeert van 1971 tot 1975 aan de Academie voor beeldende kunsten in Arnhem. Hij was ook deelnemer  aan de tentoonstelling Beelden op de Berg 2 in 1979.