Sjoerd Buisman

(1948, NL) 

woont en werkt in Haarlem 

 

www.sjoerdbuisman.nl

 

 

Ourobouros (2018) / cirkel, vierkant en driehoek van takken

Op een open plek in het bos liet Buisman stapels snoeihout deponeren. Hiermee construeerde hij een driehoek, een cirkel en een vierkant. Ze passen in zijn reeks van Ourobouros-werken – de slang die zichzelf in de staart bijt. De Ourobouros staat voor de cyclische herhaling van dood en wedergeboorte. Het is het symbool bij uitstek voor het tentoonstellingsthema ‘eeuwige verjonging’. Buisman nam ook in 1982 en 1985 al deel aan Beelden op de Berg. Zijn terugkeer naar de tentoonstelling is op zichzelf al een vorm van eeuwige verjonging.

 

Buisman onderzoekt groei- en bloeiprocessen van planten. Groei ziet hij als een ‘sculpturale gebeurtenis’. Hij manipuleert de natuur door planten in een vorm te dwingen of ze tot wildgroei te stimuleren. In zijn ‘groeiprojecten’ liet hij wilgentakken in verschillende vormen uitlopen. Vaak gebruikt hij de spiraalvorm – het symbool van levenskracht en een verwijzing naar de cyclus van leven en dood. 

 

 

/ In a clearing in the forest Buisman had piles of pruning wood deposited. With this he constructed a triangle, a circle and a square. They fit into his series of Ourobouros works – the snake that bites itself in the tail. The Ourobouros stands for the cyclical repetition of death and rebirth. It is the eminent symbol for the exhibition theme 'eternal rejuvenation'. Buisman also participated in Beelden op de Berg in 1982 and 1985. His return to the exhibition is in itself a form of eternal rejuvenation. 

 

Buisman investigates plant growth and flowering processes. He sees growth as a 'sculptural event'. He manipulates nature by forcing plants into a shape or stimulating them to wild growth. In his 'growth projects' he had willow branches run in various forms. He often uses the spiral shape – the symbol of life force and a reference to the cycle of life and death.