Duur 17 juni – 23 september 2018

Locatie Campus Wageningen en Belmonte Arboretum

Curator Flos Wildschut 

Deelnemende kunstenaars Sjoerd Buisman, Stéphane Cauchy, Karin van Dam, William Engelen, Lizan Freijsen, Anne Geene, Nico Parlevliet, René Roeten, Tanja Smeets, Aeneas Wilder

Educatief programma basisscholen Wageningen en Bennekom, Pantarijn Scholengemeenschap, Dorenweerd College, Odensehuis Wageningen, BBLTHK, Studium Generale 

Zomersneeuw

Zomersneeuw 2018 viel samen met het eeuwfeest van de universiteit van Wageningen. Het zich steeds vernieuwende wetenschappelijke onderzoek bracht het bestuur van Beelden op de Berg tot het thema ‘eeuwige verjonging’ – maar dan bedoeld als inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur. Curator Flos Wildschut wijst erop dat verjonging niet zonder veroudering kan. Groei kan niet zonder afbraak. Het gaat in feite om cyclische processen die de motor zijn van ons ecosysteem. Een klassiek symbool voor deze eeuwige verjonging – een cyclus zonder begin of einde - is de ouroboros, de slang of draak die in zijn eigen staart bijt. Een ander beeld is de cirkel, die staat voor heelheid en oneindigheid. 

 

Wildschut gaf aan de tentoonstelling de titel Zomersneeuw mee. Deze metafoor voor eeuwige verjonging verwijst naar het fenomeen van eendagsvliegen (haften) die zich ontpoppen op een warme zomerse avond. Na een bruidsvlucht, paring en het leggen van eitjes is hun leven volbracht. De volgende ochtend bedekken hun tere lijkjes als zomersneeuw de bodem. Voortplanting en vergankelijkheid samengebald in enkele uren. 

 

Wildschut zegt zelf over de tentoonstelling: “De kunstenaars in Zomersneeuw geven met hun werk elk een eigen visie op het thema. Ze maken daarbij gebruik van de natuur zelf of nemen deze als uitgangspunt. De verschillende werkwijzen en de toepassing van uiteenlopende materialen leveren een gevarieerde tentoonstelling op, die het thema steeds weer vanuit een ander perspectief beziet. De kunstenaars maken transformatieprocessen op een poëtische manier zichtbaar en hoorbaar en laten zien dat tijd een relatief begrip is. Ze schotelen ons de soms vernietigende, maar tegelijkertijd fascinerende oerkracht van de natuur voor en confronteren ons met de cyclus van leven en dood. Zij doen ons beseffen dat verval en dood niet alleen onderdeel van het leven zijn, maar van een groter natuurlijk proces van transformaties, waaruit we schoonheid kunnen putten.”

/ Summer snow 2018 coincided with the centenary of the University of Wageningen. The ever-innovative scientific research led the board of Beelden op de Berg to the theme of 'eternal rejuvenation' – but intended as inspiration for new developments in the field of art and culture. Curator Flos Wildschut points out that rejuvenation can't do without aging. Growth can't be done without degradation. These are, in fact, cyclical processes that are the engine of our ecosystem. A classic symbol of this eternal rejuvenation – a cycle without beginning or ending – is the ouroboros, the snake or dragon that bites its own tail. Another image is the circle, which stands for wholeness and infinity.

 

Wildschut gave the exhibition the title Summer Snow. This metaphor for eternal rejuvenation refers to the phenomenon of one-day flies that emerge on a warm summer evening. After a bridal flight, mating and laying eggs, their life’s are accomplished. The next morning, their tender corpses cover the bottom like summer snow. Reproduction and impermanence converged in a few hours.

 

Curator Flos Wildschut says herself about the exhibition: “The artists exhibiting in Summer Snow bestow their own vision on the theme in their work. In doing so they make use of nature itself or use it as their starting point. The range of techniques and materials used has resulted in a diverse exhibition, in which the theme is addressed from a multitude of perspectives. The artists have made transformation processes visible and audible in a poetic way, conveying that time is a relative concept. They present us with the sometimes devastating yet at the same time fascinating primal force of nature and confront us with the cycle of life and death. They make us aware that decay and death are not only a part of life, but of a much larger natural process of transformations, from which we can derive a sense of beauty. The beauty of art and nature.”


Sjoerd Buisman

/ Ourobouros

Stéphane Cauchy

/ Untitled

Karin van Dam

/ Pit

William Engelen

/ Meteophone #2

Lizan Freijzen

/ Veldwerk / Karpet


Anne Geene

/ Arboretum

Nico Parlevliet

/ Nocturne (in black and gold)

René Roeten

/ Sample

Tanja Smeets

/ The porous tree

Aeneas Wilder

/ Flower labyrinth #2