Flos Wildschut

 

 

mail Flos Wildschut 

 

 

 

Voor de elfde editie van Beelden op de Berg is Flos Wildschut (1960) als curator aangesteld.

Wildschut is kunsthistorica en freelance curator en woonachtig te Rotterdam. Vanuit een solide basis in de hedendaagse beeldende kunst zoekt ze naar overlappingen met zowel architectuur, landschapsarchitectuur en vormgeving, maar ook met andere uitingsvormen, zoals muziek, theater, dans, film en literatuur. Het is haar ambitie om interessante ontwikkelingen, die zij nationaal en internationaal signaleert, te delen met anderen. Dit krijgt gestalte in de vorm van tentoonstellingen en manifestaties, publicaties over hedendaagse kunst en kunstenaars, adviezen en jureringen. 

 

In haar tentoonstellingen brengt zij kunstenaars bij elkaar, die als onderzoekers te werk gaan. Kunstenaars die hun thema’s en onderwerpen tot op het bot willen fileren trekken in het bijzonder haar aandacht. Hun werk mag zeker esthetische kwaliteiten bezitten, maar mag ook wel een beetje schuren. Het moet je verleiden zelf tot onderzoek over te gaan. Het moet je aan het denken zetten. 

 

 

 

/ Flos Wildschut (1960) has been appointed curator for the eleventh edition of Beelden op de Berg. Wildschut is an art historian and freelance curator and resident in Rotterdam. From a solid base in contemporary visual art, she looks for overlaps with architecture, landscape architecture and design, but also with other forms of expression, such as music, theatre, dance, film and literature. It is her ambition to share interesting developments, which she signals nationally and internationally. This takes the form of exhibitions and manifestations, publications on contemporary art and artists, advice and judging. 

 

In her exhibitions she brings together artists who work as researchers. Artists who want to fillet their themes and subjects to the bone attract her attention in particular. Their work may certainly have aesthetic qualities, but it may also be a bit of abrasive. It should entice you to investigate yourself. It's got to make you think.