Vriend van Beelden op de Berg

Betaalwijze

EENMALIG              Maak bedrag s.v.p. over op NL05 SNSB 0339 8000 89

JAARLIJKS             Via automatische incasso - zie formulier onderaan

BEGUNSTIGER       Maak eerste donatie s.v.p. over op NL05 SNSB 0339 8000 89  (Wij sturen u daarna jaarlijks een herinnering)

 

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Incassovoorwaarden 

 

Met de keuze voor automatische incasso machtigt u Stichting Beelden op de Berg om het gekozen bedrag tot wederopzegging jaarlijks af te schrijven van het door u ingevulde rekeningnummer. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. [Doorlopende machtiging SEPA Euro-incasso Incassant ID: NL25ZZZ410529160000]   Juli 2021