Dichter bij de Boom

Het educatie programma bij Beelden op de Berg omvat vier onderdelen: het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs, na- en buitenschoolse opvang, en vrije inloop in de doe-tent vanaf juli (elke woensdag en zondag van 13.00-16.00 uur).

 

Voor het basisonderwijs heeft Ivanka de Ruijter (oud stadsdichter van Wageningen) het project 'Dichter bij de Boom' bedacht. leerlingen maken gedichten op houten plankjes over hun eigen visie op de boom en natuur. Voorafgegaan door mooie gesprekken. Later in juni gaat Florence Tonk met de leerlingen op excursie en mogen ze gedichten voorlezen bij de kunstwerken. Drie groepen van de Marienborn en Keijenberg hebben met veel plezier de gedichten al gemaakt en nu is het wachten op de opening van Beelden op de Berg editie 12 om de verbinding met de tentoonstelling te kunnen maken!


-