Bezoek van de Internationale Schakelklas

Dat het ISK mee mocht doen met Beelden op de Berg 12 was bijzonder. Met ongeveer 150 leerlingen en zelfs in een speciale kunstklas werd er flink gewerkt aan kunstuitingen. Er werden bomen gemaakt en in de kunstklas werden er samen met Jan Meijering “Vreemde Vruchten”gemaakt voor in een speciale ISK boom. De boom is te zien in de doe-tent die in het Belmonte Arboretum te vinden is. De les op school werd verzorgd door docent Marley van Baaren, en de excursie naar Beelden op de Berg door Marieke Scheijgrond.

 

De andere kunstuitingen, zoals je eigen bloem ontwerpen of een Ode aan de Esdoorn” brengen, zijn tot en met half augustus te vinden bij Thuis Wageningen! Naast de BBLTHK.

 

Maar ook het bezoek aan de beelden in het Arboretum was een mooi gebeuren. Veel leerlingen kenden vormen van macht en er ontstonden gesprekken in allerlei talen. Ook het thema ergens ‘thuis’ zijn werd met de leerlingen besproken.