Karen Sargsyan

De voorbereidingen voor de 12e editie van Beelden op de Berg zijn in volle gang. In februari 2024 hebben we met medewerking van Graangeluk twee oergranen, spelt en rogge, ingezaaid op een locatie in het Belmonte Arboretum.  De locatie biedt een doorkijk naar het Westerveld waar in de zomer eveneens het goudgele graan te zien zal zijn. De locatie is bestemd voor de installatie van Karen Sargsyan, een van de deelnemers aan de 12e editie. Sargsyan is in 1973 geboren in het Armeense Yerevan, hij vluchtte in 1998 naar Nederland en woont in Arnhem. Hij nam in 2006-2007 deel aan de  Rijksakademie in Amsterdam. Hij maakt sindsdien kleurrijke, theatrale installaties. Zijn sculpturen verbeelden vaak een beslissend moment in het leven van een historische figuur dan wel een personage uit een bekend (fictief) verhaal. 


Sargsyan heeft voor ‘Heksenkruid - decolonising botany’ de strijd tussen twee Russische wetenschappers als uitgangspunt genomen. De plantkundige en geneticus Nikolai Vavilov (1887-1943) die zijn leven wijdde aan de veredeling van gewassen als graan en mais om een einde te maken aan de hongernoden, wordt in 1940 gearresteerd op grond van een valse aanklacht door zijn rivaal, de bioloog Trofim Lysenko (1898-1976). De strijd in Sargsyans installatie wordt uitgevochten te midden van een graanveld in het Belmonte Arboretum!  

 

Voor meer informatie over de kunstenaar zie www.karensargsyan.com